Můžete vrátit do 365 dnů – nebudeme se ptát proč!
Doručení 65 Kč - Možnost doručení zdarma od 1 199 Kč-
Kontaktujte nás

NAŠE ODPOVĚDNOST

Jako firma máme obrovskou odpovědnost vůči našim zákazníkům a planetě, kterou všichni nazýváme domovem. Složitost dodavatelských řetězců módního průmyslu vyžaduje opatření ke zmírnění negativních důsledků, jako je dopad logistiky a výroby na životní prostředí. Abychom minimalizovali náš dopad na životní prostředí a zvýšili blahobyt našich bratrů a sester na celém světě, děláme vše, co je v našich silách, abychom o těchto vlivech činili vědomá rozhodnutí. Chceme přispět ke změně našeho odvětví k lepšímu, ale zároveň si uvědomujeme, že je to důležitý úkol. Zatím nejsme udržitelnou značkou, ale vydali jsme se cestou, která nás tam dovede. Doufáme, že v úzké spolupráci s našimi partnery dodavatelského řetězce a průmyslu jako celku tohoto cíle dokážeme dosáhnout.

"Poctivost a rozmanitost byly vždy součástí naší kultury a snažíme se tyto hodnoty vnést do naší práce s CSR (Společenská odpovědnost firem) a ESG (Environmentální, sociální a správa). Zatím nejsme tam, kde bychom chtěli být, ale bereme svou odpovědnost vážně a rok od roku se zlepšujeme na cestě růstu naší společnosti."- Sebastian Petersen, generální ředitel Trendhim

Naše hodnoty

Zajištění dobrých životních podmínek pracovníků, zvířat a životního prostředí bylo vždy součástí naší DNA a tento cíl jsme také začlenili do způsobu našeho podnikání. Udržitelnost je pro nás obchodní nezbytností a zásadní pro náš dlouhodobý úspěch. Neustále pracujeme na plné transparentnosti v rámci našeho dodavatelského řetězce, ale je to velmi složitá oblast. Transparentnost pro nás znamená poctivost, která je základem každého dobrého obchodního partnerství. Proto všichni naši dodavatelé podepsali náš Kodex chování pro dodavatele, který na ně klade přísné požadavky týkající se lidských, pracovních a zvířecích práv, ochrany životního prostředí a mnoha dalších témat. Požadavky, které musíme všichni dodržovat, chceme-li se zlepšit.

Zásady

Vztah s našimi dodavateli je založen na zásadách, které nás vedou k udržitelnější budoucnosti. Díky těmto zásadám jsou naše vztahy transparentnější.

KODEX CHOVÁNÍ

Náš kodex chování pro dodavatele uvádí: „Uvědomujeme si, že dosažení udržitelného rozvoje není něco, čeho dosáhneme okamžitě. Je to spíše nepřetržitý proces – cesta, kterou cestujeme společně.“

Kodex chování vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv a klíčových úmluv OSN a MOP. Uvedené požadavky se vztahují na všechny továrny, s nimiž máme smlouvu, a na všechny jejich zaměstnance. Tento etický kodex je závaznou, dlouhodobou dohodou na ochranu všech podniků, zaměstnanců a zvířat zapojených do našich operací.

DALŠÍ ZÁSADY

Všichni naši dodavatelé jsou také povinni podepsat následující zásady:

  • Kodex chování dodavatele
  • Zásady dobrých životních podmínek zvířat
  • Protikorupční zásady
  • Zásady práce dětí
  • Zásady omezení chemických látek

ZELENÁ ENERGIE A TRENDHIM

Energie v naší centrále a skladu je 100% zelená a pochází z dánských větrných turbín. Náš poskytovatel energie NRGI sází stromy, aby kompenzoval emise CO2 z naší spotřeby energie, díky čemuž jsou naše dodávky energie klimaticky neutrální.

ZELENÉ OSVĚTLENÍ

Jak se náš tým rozrůstá, potřebujeme větší kancelářské prostory. Stěhování do naší nové kanceláře bylo příležitostí ke změně. Zvolili jsme LED osvětlení. Je energeticky účinnější než konvenční osvětlení a má delší životnost, což snižuje poptávku a tím i dopad sériové výroby na životní prostředí. Proto jsme investovali do nového LED osvětlení pro naši kancelář, čímž jsme snížili spotřebu energie o 35 %!

NEJČISTŠÍ CLOUD V PRŮMYSLU

Ukládání dat má negativní dopad na životní prostředí, protože vyžaduje obrovské množství energie. Trendhim využívá služby Google Cloud, což je nejčistší cloud v oboru. V současnosti je uhlíkově neutrální, ale jeho cílem je do roku 2030 provozovat 100% bezuhlíkovou energii.

Další informace o cloudu naleznete na webu Google

RECYKLUJEME, RECYKLUJEME, RECYKLUJEME

RECYKLOVANÉ KARTONOVÉ KRABICE

Váš den bude mnohem lepším, když vám doručíme balíček Trendhim. Teď si ho můžete užít ještě víc, protože všechny kartonové krabice, které používáme, jsou vyrobeny z recyklovaného kartonu. Dokonce i výroba obálek, které používáme k přepravě, je klimaticky neutrální.

SKLADOVÁ ŘEŠENÍ

Nová skladová řešení našeho skladu jsou efektivní a šetrná k životnímu prostředí. Jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného papíru a jsou 100% recyklovatelné, když s nimi skončíme!

Další informace o udržitelných řešeních naleznete na webových stránkách společnosti Pallite

PROJEKT DOBRÁ KARMA

S pomocí našich zákazníků podporujeme dobré věci a menší iniciativy, které pozitivně ovlivňují životy lidí, kteří pomoc potřebují, zaslouží si ji nebo jen proto, že to chceme! Abychom zmínili alespoň pár iniciativ - věnovali jsme doplňky do aukcí, abychom získali finanční prostředky pro bezdomovce, zaslali jsme krém na holení na kardiologická oddělení a dali toaletní potřeby a sladkosti dětem, .

Udržitelná partnerství

INVESTICE DO ZNALOSTÍ

Provádění změn je snazší se správnými lidmi na palubě. Proto jsme se spojili se společností Sustainawear, abychom získali více znalostí o otázkách udržitelnosti. Prostřednictvím jejich programu se neustále učíme, jak si více uvědomovat naše postupy a myslet na udržitelnost našich rozhodnutí. Program je navržen odborníky v oboru, a proto vytváří velkou přidanou hodnotu k naší implementaci záležitostí CSR i ESG.

Zjistěte více o Sustainawear na jejich webových stránkách

Dáváme odpadu nový význam

Přehodnocujeme způsob likvidace odpadu a dáváme mu další životní cyklus. Navázali jsme partnerství s Upcycling Forum, organizací, která pomáhá společnostem recyklovat odpadní materiály. Společně jsme v procesu implementace cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, jako jsou důstojná práce a hospodářský růst, odpovědná spotřeba a výroba a partnerství pro dané cíle ( přečtěte si více o cílech OSN pro udržitelný rozvoj na jejich webových stránkách). Doufáme, že najdeme nový účel pro všechny produkty a materiály, které, z různých důvodů, nelze prodávat na našich webových stránkách.

Whistleblowing

Náš dlouhodobý úspěch je postaven na poctivém a etickém podnikání. Whistleblowing je služba, která vám umožňuje nahlásit jakékoli obavy nebo porušení našeho etického kodexu nebo hodnot. Své obavy můžete sdělit anonymně a bez důkazního břemene – jen v dobré víře – níže.

Problémy nahlaste zde